Logopedia

Sra. Anna Bastida

Psicòleg i logopeda

Horari de visites :

Dimarts i Dijous a la tarda

Telf.: 649 080 937

La logopedia és la disciplina que tracta:

- Dificultats de l’aprenentatge, lecto.escriptura, dislèxia,...

- Déficit d’atenció. TDAH

- Dificultats de la parla

- Disfuncions oro-facials, deglució, masticació i respiració.