LOGOPEDIA

Sra. Anna Bastida

Psicòleg i logopeda

Horari de visites :

Dimarts i Dijous a la tarda

Telf.: 649 080 937

La logopedia és la disciplina que tracta:

-Dificultats de l’aprenentatge, lecto.escriptura, dislèxia,...

-Déficit d’atenció. TDAH

-Dificultats de la parla

-Disfuncions oro-facials, deglució, masticació i respiració.