DADES PERSONALS
Nom i Cognoms: JUDIT ORTEU QUESADA
Any de naixement: 1970
Nº de col·legiat de fisioteràpia: 819
DADES ACADÈMIQUES
- Diplomatura de FISIOTERÀPIA a l’Escola Universitària Gimbernat. Promoció 88-91.
- Diplomatura d’ EMPRESARIALS a la UOC, curs 2007/08
PRÀCTIQUES REALITZADES DE FISIOTERÀPIA
- Curs 1989-90: *Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
Desembre del 1989.
- Curs 1990-91: * Centro de Traumatologia y Rehabilitación Cornellà.
(Cornellà de Llobregat)
Gener-febrer 1990
- Neurologia a l´Hospital Prínceps d´Espanya de Bellvitge.
(Hospitalet de Llobregat)
Maig 1991.
-1991: * Centre de Rehabilitació Catalunya
Aproximadament del 28 d´octubre al 20 de desembre.
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
- Des del mes de Juliol del 2002 he posat en funcionament el
Consultori Centre mèdic Pirineus. CMP(Centre Mèdic i de Fisioteràpia)
Avda./Verge de Montserrat 14, baixos
25560 Sort(Lleida)
Telf./fax: 973620549
- Des del desembre de 2012, directora de la Residència i Centre de Dia Serafí Casanovas. Sort.
- Des del maig de 1993 fins al 30 de Juny del 2002 he treballat a CODEBI, Centre de recuperació funcional.
C/Arimon 8, baixos Barcelona
C/Passeig d´Amunt 14 baixos(consultoris Clínica del Remei) Barcelona
On he treballat amb pacients ingressats i amb pacients ambulatoris. Politraumatitzats(accidents de tràfic), Neurologia, Respiratori, Traumatologia, Reumatologia, Pre i Post-part, Patologia de columna,...
- Fisioteràpia domiciliària , 1991-1999.
- Professora de pràctiques a CODEBI, des de1993 fins al 2002, tant per alumnes de l´E.U.F. Blanquerna com per a la E.U.F. Gimbernat.
- Durant el 1992 suplències a:
Centre de Rehabilitació Catalunya.
Centre de Rehabilitació i Medicina Física.
C/ Balmes 89,3er,1ª Barcelona
"Seguros La Latina"
C/ Mare de Deu de Gràcia 9 Barcelona
- Durant els caps de setmana del 1991, desprès d´acabar la diplomatura, vaig col.laborar en la Residència d´Avis "Serafí Casanoves " de Sort (Pallars Sobirà).
- Del 14 al 25 d´octubre del 1991, suplència a la mútua MAPFRE de Girona.
- Durant l´estiu del 1991, vaig estar a Sort, on tenia algun pacient de la mútua ASEPEYO i algun particular.
ALTRA FORMACIÓ
- Primer Simposi de fisioteràpia. Tema: "La Fisioterápia en el enfermo reumático".
Sala d´actes de l´edifici Banca Catalana.
Barcelona, 21 d´octubre de 1989
-Viatge d´estudis a Suïssa, l´abril de 1991, on es visità:
L´Escola de Fisioteràpia de Ginebra.
L´Hospital Cantonal Universitari de Ginebra.
Centre suís de paraplègics de Notwil.
Clínica de readaptació de la "Caisse Nationale Suisse d´assurance en cas d´accidents" a Bellikon.
L´Hospital central del cantó de Lucerna.
- Treball fi de carrera: "La prevenció de lesions òssies lumbo-sacres ocasionades per disfuncions musculars", dirigit per en Xavier Hugas, fisioterapeuta i aleshores professor de l´E.U.F.Gimbernat.
- Curs de Quiromassatge a la "Escuela española de Quiromasaje.
Fundador Dr. V.L.Ferrandiz. D´una durada de 100 hores, de gener a juliol de 1992.
- Curs de post-grau: "Fisioteràpia en la Atención precoz, pediatria y disminuciones motrices".
A la Fundació ICSE.
D´una durada d´octubre de 1992 a l´abril de 1993, amb 70 hores teòrico-pràctiques.
- Curs de "Reequilibració Neuromotriu del Raquis" de 40 hores lectives a l´E.U.F. Gimbernat. Març-abril de 1994.
- Seminari:"La Actividad Física en la vejez", organitzat per ISFYES, dins el cicle de seminaris sobre el "Proceso de atención y comprensión de la vejez".Maig,1994.
- Seminari:"Autocuidado del personal sanitario y no sanitario", també organitzat per ISFYES.Maig,1994.
- Seminari:"Fisioteràpia de l´espatlla". Organitzat pel Servei de Fisioteràpia i de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia(Hospital de la Sta Creu i Snt Pau) i pel col.legi de fisioterapeutes de Catalunya.
El 9 de juny de 1995.
- Seminari: "Patologia del peu i turmell" (enfocament fisioteràpic).
Organitzat per ISFYES. El 25 de Novembre de 1995.
- Assistència a la 3ª jornada de Fisioteràpia i Medicina de l´Esport.
El 23 de Març de 1996 a Barcelona.
- 1eres Jornades Catalanes de Fisioteràpia en Geriatria.
Celebrades a l´Auditori de la Fundació Blanquerna els dies 19 i 20 d´abril de 1996, amb el valor d´un crèdit.
- Taller de Gimnàstica Tova i Tai Chi en geriatria, dins de les anteriors jornades, també amb el valor d´un crèdit, el 19 d´abril de 1996.
- Curs de "Teràpia de Reequilibració de l´Aparell Locomotor" a l´E.U.F. Gimbernat, febrer, març i abril de 1997.
- Mòdul :" Mobilitzacions Seqüencials Rítmiques" , els dies 21, 22,23 i 24 de gener de 1999., amb un valor total de 3 crèdits, a l´E.U.F. Blanquerna.
- Seminari de "Técnicas Orientales", d'ocubre de 2002 al febrer de 2003, a B&B Medical Acupunture s.l.(Barcelona).
- Diplomatura d'Empresarials a la UOC ,2008.
- Curso de Naturopatia. Deustosalud. 2012/13
- Excel avanzado. 2013
- Ética asistencial I. 2014
- Trato y comunicación. 2014
- Cuando ser coaching y cuando ser directivo. 2014