ANNA BASTIDA (Logopeda)

Data de naixement: 1972

FORMACIÓ BÀSICA

1999Llicenciatura en Psicologia, Universitat de Barcelona. (Col. 12145)

2001/2 Màster en Logopèdia, Institut Superior d’Estudis Psicològics i la Universitat de Vic. Habilitada com a logopeda pel Collegi de Logopedes de Catalunya (Col. 1268).

2009/10 Curs de Especialista universitario en Terapia Cognitivo Conductual en la Infancia y la Adolescencia (40 crèdits ECTS, 1000 h ) UNED.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

1999 Curs de Tècnic en Inserció Laboral(220 h.), Barcelona Activa.

2003 Curs Jocs Multiculturals ( 20 h.), Ajuntament de La Pobla de Segur.

2003 Curs Atenció a malalts d’ Alzheimer ( 20 h.) UGT de Lleida.

2003/4 Curs Abordaje clínico en Psicogeriatria (250 h.) Alcalá Formación. Curs oficial de la Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias. (modalitat a distància)

2003/4 Curs Animación sociocultural para psicólogos y trabajadores sociales (195h.) Alcalá Formación. Curs oficial de la Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias. (modalitat a distància)

2004 Curs Disfuncions Orofacials (30 h), Collegi de Logopedes de Catalunya. Barcelona

2004 Curs Tècniques d’intervenció en famílies magribines (12 h) Departament de Benestar i Família. Sort

2004 Curs El nadó i la seva interacció en l’entorn mitjançant el moviment (10h) Departament de Benestar i Família. Lleida

2005 Curs Logopèdia en l’atenció precoç (30 h) Collegi de Logopedes de Catalunya i Associació Catalana de l’Atenció Precoç. Barcelona.

2005 Curs Terapia miofuncional en disfuncions orofacials 2n nivell (30 h) Collegi de Logopedes de Catalunya. Barcelona

2005 Curs El treball amb infants prematurs Departament de Benestar i Família. La Seu d’Urgell.

2005 Curs Fenotips conductuals i de llenguatge en diferents síndromes Departament de Benestar i Família. Lleida

2006-07-08 Assistència i presentació d’un cas als seminaris de Comunicació Aumentativa organitzats pel Departament de Benestar i Família.

2007 Curs Intervenció en la Dislèxia (30 h). Collegi de Logopedes de

Catalunya.

2007 Curs Abordatge psicopedagògic en TDAH (16 h). Adana Fundació

2012 Curs Altes capacitats Intellectuals: Resposta educativa. F. Pere Tarrés.

2014 Curs Interpretació de dibuix infantil. Nivell I i II. F. Pere Tarrés.

2012Curs Intervenció en Relacions destructives. Consell Comarcal Pallars Sobirà.

2014Curs Programació Neurolingüística. Consell Comarcal Pallars Sobirà.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Actualment estic treballant per compte propi (règim autònoms) com a Logopeda i Psicòloga al CDIAP- Pallars Sobirà (estimulació precoç en nens de 0 a 6 anys) i en consulta privada (dificultats en l’aprenentatge, lectoescriptura, dislexia, dèficit d’atenció i concentració, TDHA, rehabilitació de la deglució i respiració, trastorns de la parla i la comunicació, estimulació cognitiva en adults...).

Durada: Des de l’any 2003.

Psicòlogaal SEVAD (Servei de Valoració de la Dependència) de l’Alt Pirineu.

* Estudi i tallers de sensibilització i prevenció de la “Tendència al risc en la conducció dels preconductors” (edats de 12 a 18) juntament amb l’Autoescola Pallars i l’ IES de La Pobla de Segur. (curs 2006-07).

* Formadorade l’assignatura Dinàmica de grups (60 h)dins el Cicle Formatiu de Grau Mig en Conducció d’Activitats Fisico-esportives al Medi Natural. Centre de Capacitació Agrària del Pallars. (Cursos 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09)

* Formadora de l’assignatura Comportament i Aprenentatge (15 h)del Curs de Tècnics d’Esport de Nivell II a l’Escola de Piragüisme de Sort a través del Centre de Capacitació Agrària del Pallars. (Anys 2004, 05 i 06)

* Formadora de l’assignatura Comportament i Aprenentatge (10 h) del Curs de Tècnics d’Esport de Nivell I a l’Escola de Piragüisme de Sort a través del Consell Català de l’Esport. (Any 2005).

* Formadora del curs Atenció Sanitària Immediata. Nivell II de la Creu Roja Pallars Jussà. (diversos cursos)

*Psicóloga al Centre Geriàtric del Pirineu de La Pobla de Segur

Funcions: atenció als residents (acolliment, avaluació inicial, seguiment de l’adaptació al centre, resolució de conflictes... ) atenció a les famílies (acompanyament i seguiment de l’adaptació de la família, mediació... ) coordinació amb l’equip de professionals (participació en l’elaboració del PIAI i programes d’animació, aportació de pautes d’actuació i orientació psicològica).

Durada: 1 any (2003).

*Psicóloga per l'empresa EPSILOG de tremp. (substitució)

Funcions: estimulació precoç al CDIAP Pallars Jussà, psicologia clínica infantil, tècniques d'estudi i orientació professional i laboral.

Durada: 8 mesos (2002).

*Pràctiques de Logopèdia al Centre de Logopèdia Núria de Tremp (150h.)

Funcions: dificultats en la lectoescriptura, transtorns de la parla i la comunicació, teràpia miofuncional, estimulació cognitiva (memória, atenció i concentració)


* Tècnica en Disminuïts per la Federació ECOM en el marc d’un conveni de collaboració amb l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i la Diputació de Barcelona.

Funcions: atenció al collectiu de persones amb disminució en l’àmbit de la integració social dins l’Àrea dels Serveis Socials; servei d’informació i assessorament, estudi de la població, dinamització de l’Associació de Discapacitats del municipi, realització i coordinació de projectes socials, educatius, laborals i de lleure, sensibilització a altres àrees municipals.

Assistència a Jornades i Congressos relacionats amb l’àmbit dels Serveis Socials i la Discapacitat.

Durada: 1 any i mig (2000-01).

*Psicòloga Tècnica en Inserció Laboral per la Federació ECOM en el marc d’un conveni de collaboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i la Diputació de Barcelona.

Funcions:orientació professional dirigida al collectiu de persones amb disminució del municipi, dinamització de grups de recerca de feina, seguiment dels demandants d’ocupació, gestió d’ofertes, coordinació amb els diferents recursos comarcals d’ocupació.

Durada: 6 mesos (1999)

* Pràctiques Psicòloga tècnica en Inserció Laboral al Servei d’Integració Laboral del Baix Llobregat de la Federació ECOM. (50 h.)

Funcions: seguiment d’usuaris, tècniques de recerca de feina, gestió d’ofertes.

* Pràctiques de Psicologia Clínica a la Unitat de Psicologia del Centre Hospitalari i Cardiològic de Manresa. (300 h.)

Funcions: observació de casos clínics, realització de primeres entrevistes, seguiment de casos, passació i correcció de proves psicomètriques i realització d’informes clínics.